2 VELBELIGGENDE GRUNDE I RY

Tørring er udnævnt til årets landsby 2016 - se mere


GRUND NR. 7

Adresse:     Selvejervej 7, 8680 Ry
Matr. nr. 2 k, Tørring By, Tulstrup
Grund. 806 m²
El Tilslutningsbidrag er betalt. Stik ført frem til grund. (Energi Midt)
Vand Tilslutningsbidrag er betalt. Stik ført frem til grund. (Alling- Tørring vandværk) 
Spildevand Tilslutningsbidrag er betalt. Stik ført frem til grund.
Tlf. og TV  Omkostninger afholdes af køber
Regnvand Nedsives på den enkelte ejendom, såfremt jordbundsforholdene tillader det. (omk. = køber)
Varme Individuel opvarmning
Geoteknik Geotekniske data

Pris.                   

699.000 kr.


GRUND NR. 8

Adresse:     Selvejervej 8, 8680 Ry
Matr. nr. 2 i, Tørring By, Tulstrup
Grund. 1022 m²
El Tilslutningsbidrag er betalt. Stik ført frem til grund. (Energi Midt)
Vand Tilslutningsbidrag er betalt. Stik ført frem til grund. (Alling- Tørring vandværk) 
Spildevand Tilslutningsbidrag er betalt. Stik ført frem til grund.
Tlf. og TV  Omkostninger afholdes af køber
Regnvand Nedsives på den enkelte ejendom, såfremt jordbundsforholdene tillader det. (omk. = køber)
Varme Individuel opvarmning
Geoteknik Geotekniske data

Pris.                   

799.000 kr.

 


Tørring er udnævnt til årets landsby 2016 - se mere


SelvejervejSelvejervej


Grund nr. 7


Grund nr. 8Grundene støder op til fredet område


5 minutters kørsel ( 2 km ) med skolebussen til Knudsøskolen - Kort grusvej til Knudsø


Få minutters gang til sø og badning


Landsbyens kanoer, som der kan lånes nøgle til - ved Knudsø


Udsigt til Knudsø fra p-pladsen syd for Tørring - den jyske højderyg ses i baggrunden


Badebro ved Knudsø


Uforstyrret badestrand ved Knudsø

 

idebolig // Højgårdsvej 3 // Voel // 8600 Silkeborg // Tlf.: 8685 4699 // mail@idebolig.dk